Καλώς ήλθατε στο Παρατηρητήριο Κλιματική Αλλαγή και Υγεία

Το Παρατηρητήριο «Κλιματική Αλλαγή και Υγεία» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στοχεύει στη διαχρονική παρακολούθηση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στην Υγεία τόσο σε άμεσο χρόνο όσο σε μελλοντικές περιόδους σε συνάρτηση με τις εκτιμήσεις κλιματικών μοντέλων για την εξέλιξη του φαινομένου. Αποτελεί το πρώτο στην Ελλάδα σχετικό διατμηματικό και διεπιστημονικό Παρατηρητήριο.

Man with facemask in a polluted city

Μέσω του Παρατηρητηρίου, συλλέγονται συστηματικά δεδομένα για μετεωρολογικούς παράγοντες και ατμοσφαιρικούς ρύπους, ενώ καταγράφονται φαινόμενα που συνδέονται με την Κλιματική Αλλαγή όπως καύσωνες και δασικές πυρκαγιές. Ταυτόχρονα συλλέγονται δεδομένα σχετικά με τον ημερήσιο αριθμό θανάτων (από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το Υπουργείο Εσωτερικών και άλλες πηγές) στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα) καθώς και δεδομένα εισαγωγών σε νοσοκομεία. Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες βάσεις δεδομένων που υποστηρίζουν οι ερευνητικές ομάδες του ΕΚΠΑ, συντελούν στην εις βάθος διερεύνηση των επιδράσεων της κλιματικής κρίσης στην Υγεία, τόσο στην Αθήνα όσο και σε αστικές περιοχές της Ελλάδας που μέχρι σήμερα έχουν υπο-μελετηθεί.

Η δομή του Παρατηρητηρίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) υποστηρίζεται από Μέλη της Πρωτοβουλίας ’21.
Η «Πρωτοβουλία ’21» είχε συγκροτηθεί το 2018, με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, από τα σημαντικότερα Κοινωφελή Ιδρύματα της χώρας και την Εθνική Τράπεζα και διοργάνωσε ένα σύνολο δράσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε συνεργασία με επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς και κοινωνικούς φορείς. Στόχος της Πρωτοβουλίας για την επόμενα έτη αποτελεί το ζήτημα της Κλιματικής Αλλαγής και του Περιβάλλοντος.

logo of the intitiative 21 organism

Φορέας Υλοποίησης:

Ομάδα Ιατρικής ΕΚΠΑ:

Ομάδα Φυσικής ΕΚΠΑ:

Scroll to Top