Εφαρμογή Παρουσίασης Στοιχείων Υγείας

Ο χρήστης έχει πρόσβαση και μπορεί να περιηγηθεί στην Εφαρμογή Παρουσίασης Στοιχείων Υγείας μέσω της παρούσης σελίδας. Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να αντλήσει πληροφορίες και στοιχεία για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία.

Τα αποτελέσματα βασίζονται στη μεθοδολογία που περιγράφεται στις επιστημονικές δημοσιεύσεις:

  • Mitsakou C et al. Environmental public health risks in European metropolitan areas within the EURO-HEALTHY project. Sci Total Environ. 2019 Mar 25;658:1630-1639. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.12.130
  • Masselot P et al. Excess mortality attributed to heat and cold: a health impact assessment study in 854 cities in Europe. Lancet Planet Health. 2023 Apr;7(4):e271-e281. DOI: 10.1016/S2542-5196(23)00023-2
Scroll to Top