Τι είναι η Κλιματική Αλλαγή;

Girl holding Globe

Με τον όρο Κλιματική Αλλαγή αναφερόμαστε στη «μεταβολή του παγκοσμίου κλίματος και ειδικότερα σε μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική κλίμακα» ενώ στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCC), η κλιματική αλλαγή ορίζεται ειδικότερα ως «η μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες».

Earth burning image - climate change

Η μεταβολή του κλίματος έχει ήδη εμφανή αποτελέσματα, όπως η αύξηση της θερμοκρασίας, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, καθώς και η συχνότερη εμφάνιση καταιγίδων και πλημμυρών. Το κλίμα της γης επηρεάζεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα καθώς προστίθενται σημαντικές ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου σε εκείνες που υπάρχουν φυσιολογικά στην ατμόσφαιρα.

Gases emitted from chimney

Πηγές των αερίων του θερμοκηπίου αποτελούν η καύση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας, καθώς και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η αποψίλωση των τροπικών δασών, η γεωργία, η κτηνοτροφία και η παραγωγή χημικών ουσιών με το διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) να αποτελεί το κυριότερο αέριο του θερμοκηπίου που προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες.

Scroll to Top