Εργαλεία πρόβλεψης για τους πολίτες

Στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων EXHAUSTION και Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation αναπτύχθηκε μία διαδικτυακή πλατφόρμα και μία εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα όπου παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τρέχοντα και μελλοντικά εκτιμώμενα επίπεδα συγκεντρώσεων ατμοσφαιρικών ρύπων, καθώς και προβλέψεις για θερμικό δείκτη και τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε διάφορες πόλεις.

Phone showing an application about climate change
Scroll to Top